onsdag 26 september 2012

SAMR-modellen

I delstaten Maine, USA, påbörjade man får tio år sedan satsningen att utrusta varje elev med egen bärbar dator. Idag har ca 70 000 elever i delstaten tillgång till egen dator. En utvärdering visade att satsningen har varit mer framgångsrik i vissa skolor. Ruben Puentedura såg att resultaten var kopplade till skillnader i skolornas sätt att använda den nya tekniken och att syftet med satsningen bör vara att eleverna ska lära djupare, inte snabbare.

Ruben skapade en modell kallad SAMR-modellen, som står för Substition, Augumentation, Modification och Redefinition. De två lägre nivåerna ger teknisk förbättring medan de två övre leder till en djupare förståelse hos eleverna. Man kan befinna sig på de olika nivåerna beroende på vad som är mest passande för olika undervisningsavsnitt, men de flesta börjar sitt datoranvändande i undervisningen på nivå ett eller två.

SAMR-modellens fyra nivåer

1. Substitution (ersättning)
Ingen förändring, man gör samma som tidigare men med hjälp av datorn. Ingen förändring i lärandet. Exempel: Eleven skriver dokument med datorn istället för med penna. Eleven läser e-böcker och hittar fakta i webbaserade uppslagsverk.

2. Argumentation (förbättring)
Tekniken effektiviserar skolarbetet men lärprocessen är oförändrad. Exempel: Eleven kan maila sitt arbete till läraren. Text kan bli uppläst med talsyntes. Eleven kan göra understrykningar i text och spara.

3. Modification (förändring)
Ett socialt lärande där eleven lär om sitt eget lärande och hur andra lär. Det individuella arbetet har blivit en social aktivitet. Exempel: Elever använder datorn för att dela understrykningar och anteckningar med klasskompisar och man utbyter erfarenheter och tankar kring materialet. Man samarbetar och kommenterar andras arbete i en sluten wiki eller liknande.
 
4. Redefinition (omdefiniering)
På den här nivån skapar man arbetssätt som inte var möjliga tidigare. Datorn används för att nå ut till omvärlden. Eleverna samverkar och skapar tillsammans. Här sker en stor utveckling av lärandet. Eleven blir själv läraren eftersom slutprodukten riktas till människor utanför skolan som även kan ge respons. Exempel: Eleverna publicerar i öppna bloggar, wikis eller har kontakt med elever på andra skolor i världen med Skype.

Läs mer här: http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/artiklar/puentedura-malmo/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar