torsdag 30 april 2015

QRkoder

En QRkod är en länk i form av en bild som kan scannas av med mobiltelefonens eller datorns kamera. Länken kan gå till exempelvis en webbplats eller ett dokument som man har sparat i Google Drive. Fördelen med QRkoder är att de kan skrivas ut på vanligt papper och scannas av. 

I den här filmen får man veta hur man skapar och använder QRkoder samtidigt som man får tips på hur de kan användas i undervisningen.
torsdag 6 november 2014

elevfilmer

Fler exempel på kreativa elevers arbeten!
Här är två av de filmer som Hannes Johansson, Hotell- och Turismprogrammet, gör som gymnasiearbete.
onsdag 18 juni 2014

guideklipp


Eleverna i årskurs tre på Hotell- och turismprogrammet, Hjalmar Lundbohmsskolan, har gjort ett gemensamt gymnasiearbete på temat ”Guideklipp över sevärdheter i Kiruna kommun”. Alla elever har skapat en egen film där de presenterar varsin sevärdhet.

Se deras filmer här!

tisdag 6 maj 2014

Att förändra skolan med teknik


(bilden är en länk)
"”En till en” är inte ett it-projekt utan ett förändringsprojekt. 
Därför är ledarskap den viktigaste framgångsfaktorn. 
Eftersom förändringarna är genomgripande, sträcker sig 
över flera år och innefattar beslut som ligger över rektors 
nivå måste kommunerna ta ansvar för resultatet, det går 
inte att bara beställa det"

Citatet är hämtat ur boken "Att förändra skolan med teknik" skriven av Åke Grönlund, Professor i informatik vid Örebro universitet.
Boken bygger på erfarenheter från projektet Unos uno.

Läs mer om projektet Unos uno i inlägget nedan.


Unos uno

Forskningssatsningen Unos Uno som pågått sedan 2011 är nu avslutad. Elva huvudmän och SKL har tillsammans bekostat denna forskning om digitaliseringen i skolan. Unos Uno har studerat hur skolorna arbetar med att nå målen och identifierat möjligheter och utmaningar som elevdatorerna ger och hur det i sin tur påverkar undervisningen och lärandet.

Man har i forskningsstudien belyst olika perspektiv, tex hur införandet av datorer påverkar elevers utveckling och lärande, hur pedagogers roll och arbetssätt påverkas, på vilket sätt skolledningen styr arbetet och hur samverkan mellan skola och hem fungerar. Syftet har varit att lära och sprida erfarenheter.

Deltagande huvudmän i Unos Uno är Nacka, Köping, Falkenberg, Botkyrka, Västerås, Täby, Pysslingen, Malmö, Helsingborg, Sollentuna och Lysekil. Forskningen har genomförts av forskare vid Örebro Universitet.

Årsrapporten för 2013 (projektets slutrapport) samt tidigare rapporter kan laddas ner via länken nedan. Du behöver logga in på google för att nå rapporterna.

LÄNK: https://drive.google.com/?authuser=0#folders/0B6VB3LMJPe-HdmRBcFMyeFRhREU

tisdag 29 april 2014

creative commons

Vad är egentligen Creative Commons-licenser? Här förklaras det av Kristina Alexanderson på ren svenska.


Mer information finns här: http://www.creativecommons.se

MIK-rummet

 - ny sajt om medveten medieanvändning
I dag formas vår bild av världen till stor del av det vi ser och hör i sociala medier. Vi publicerar även själva och bidrar därmed till informationsflödet.

Statens medieråd har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem mot skadlig mediepåverkan. MIK är en förkortning av Medie- och informationskunnighet och handlar om att göra rösten hörd, värdera information kritiskt och att självständigt hantera situationer som kan uppstå på nätet.

 Mik-rummet är framtaget i samarbete med UR, Svensk Biblioteksförening och Konsumentverket. Här finns sektionerna
  • mediers roll i samhället
  • finna, analysera och kritiskt värdera
  • kommunicera och skapa
med bl a faktatexter, reflektionsfrågor och lektionstips.

Besök MIK-rummet