fredag 26 april 2013

Malmö satsar på Google som plattform

Efter en tids utredning har Malmö Stad beslutat att alla kommunala skolor ska börja använda Google som plattform.

Google ska användas för kommunikation, information, kalendrar och administration, samt även för lagring, delning och samarbete i dokument. Det sistnämnda användningsområdet är ganska vanlig bland lärare inom Lapplands Gymnasium.

Google är en så kallad molntjänst där allt material lagras på företagets servrar i olika länder. Det har därför funnits en tveksamhet från många skolor och andra myndigheter inför att använda molntjänster. Egna servrar anses i regel vara pålitligare. Vid en jämförelse med andra alternativ bedömde dock Malmö Stads jurister att Google kunde ge tillräckligt bra avtal och garantier för att lagra personuppgifter.

Klicka här för nyheten om Malmö Stads beslut.

Klicka här för en längre artikel om utredningen och beslutsprocessen.

Klicka här för att läsa juristernas bedömning av Google för lagring av personuppgifter.

1 kommentar:

  1. Skolverket har också uppmärksammat detta på sin hemsida: http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan/saker/personuppgiftslag/malmosskolor-1.198455

    SvaraRadera