tisdag 23 april 2013

LR: Det måste få ta tid att införa IT i undervisningen

Lärarnas Riksförbund (LR) har frågat 1700 lärare i Sverige om hur de använder IT i sin undervisning.

Undersökningen visar att tillgången till datorer ökar snabbt och att många lärare också drar nytta av den nya tekniken. Genomslaget är dock olika stort i olika ämnen. Lärare i språk och samhällsämnen är än så länge de som använder datorn mest i undervisningen.

LR:s utredning IT i undervisningen
LR efterlyser i sina slutsatser ett mer organiserat utbyte av erfarenheter mellan lärare och skolor om hur IT kan användas i undervisningen.

Samtidigt vill fackförbundet att skolpolitiker och huvudmän ska skynda långsamt och inte alltför ivrigt försöka pressa fram ett ökat datoranvändande. Övergång till nya metoder i undervisningen tar tid och lärare måste känna sig förtrogna med stoff, metoder och läromedel om undervisningen ska bli bra, skriver LR.

Här hittar du en sammanfattning av rapporten på LR:s hemsida:
http://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/itiundervisningen.5.efedd3213df4d49ddc38b5.html

Här hittar du hela rapporten:
http://www.lr.se/download/18.efedd3213df4d49ddc390a/1366113603276/IT+i+undervisningen+201304.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar