fredag 8 februari 2013

Bett 2013: Granskning av datoranvändandet i svenska skolor


Under Bett-dagarna i London presenterade Skolinspektionen sin granskning av hur datorer hittills kommit till användning i de svenska skolorna.

Granskningen utfördes under 2012 på 120 skolor i 40 kommuner. Få av dem kan hittills visa att de flitigt och genomtänkt använder sig av datorer och annan IT-utrustning i undervisningen. Ett vanligt problem är att inköpen av teknik inte följts upp med satsningar på att utveckla pedagogiken.

- Det är en miss att man kört ut massor av datorer och att lärare sedan inte har vetat vad de ska använda dem till, sade Marie-Helén Arnborg, inspektionsdirektör på Skolinspektionen när hon presenterade granskningen vid Datorn i Utbildningens seminarier under Bett-dagarna.

Skillnaderna är ofta stora inom skolorna. Några lärare är entusiastiska och se stora möjligheter med datorn i undervisningen, andra är skeptiska och ser inte hur den nya tekniken kan förbättra något.

- En sak som verkar viktig är att det finns en röd tråd från politiker, via rektorer och ner till lärare. Finns det en samsyn där, då leder det ofta till bra resultat. Saknas det blir det svårare, sade Marie-Helén Arnborg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar