måndag 4 februari 2013

Bett 2013: E-läroböckerna måste vässas

Kommer läroböckerna att finnas kvar i en alltmer datoriserad och uppkopplad skola? Kanske det. Men förlagen inser att de i så fall måste spotta upp sig.

På Bett-mässan fanns exempel på både den första generationens e-läromedel och en del nyare och mer utvecklade varianter.

Den första generationen består i stort sett av inskannade boksidor i pdf-format. Man kan läsa boken på skärmen och söka efter ord. Men det är ungefär allt.

Läromedelförlaget Natur & Kulturs monter på Bett-mässan i London.
Nyare sorter gör det möjligt att läsa texten i såväl datorn som mobilen och att titta på bildspel, animationer och filmer. Än mer spännande är exempel på nya e-läromedel som också fungerar som kursplattform. I dessa kan läraren skriva in instruktioner, kommentarer och länka till intressanta sidor på internet. Det går också att konstruera uppgifter och se vad varje elev antecknar och jobbar med i sin bok.

- Vi inser att vi måste hitta en modell som både erbjuder färdigproducerat innehåll, ger tillgång till information på nätet och ger läraren möjlighet att skapa sitt eget material, sade Lars Åkerblom på Gleerups förlag vid ett av Datorn i Utbildningens seminarier under Bett-mässan.

Många frågor ställs kring priset. Kring 100 kronor per elev och år tycks vara ett pris som förlagen siktar in sig på. Frågan är om det anses tillräckligt lågt bland inköparna. Om livslängden för en vanlig lärobok är åtminstone tre år så blir e-läromedlen minst lika dyra. Därtill kommer att en stor del av läromedelsbudgeten numera slukas av elevdatorer eller läsplattor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar