fredag 25 april 2014

Spela sig till kunskap


Jag vill här dela med mig av en föreläsning som jag lyssnade på under konferensen "Framtidens lärande"  i Stockholm 10-11 april. Lärare och elever från Nacka Gymnasium berättade om hur man använder sig av dataspel för att tillägna sig kunskaper inom tex historia, samhällskunskap och engelska. Arbetet som beskrevs verkade intressant och spännande. Mitt intryck var att eleverna var mycket motiverade och upplevde att de fick en god förståelse inom de områden som behandlades. De beskrev hur de arbetar med fyra olika arbetsområden med spelet som verktyg. Instruktioner och kommunikation är i stor utsträckning på engelska varför detta ämne får en naturlig plats i arbetet. En kortfattad beskrivning ges nedan.

Ulandsproblem
Eleverna får via spelet 3rd World Farmer sätta sig in i jordbrukarens arbete i tredje världen med tex torka, sjukdomar, fattigdom, korruption och krig. Eleverna ska genom olika ageranden sträva efter att ta sig ur fattigdomen. Det kan handla om att bygga infrastruktur, kommunikation, skola, sjukvård osv. Målet är att eleverna ska få insikter och förståelse för de svårigheter som fattiga länder har att brottas med.

Att ”bygga ett land”
Klassen får i små grupper bygga varsitt land med hjälp av dataspelet Minecraft. De får skapa sin egen historia, flagga, nationalsång osv. Arbetet mynnar ut i individuella redovisningar utifrån frågeställningen ”vad ska man tänka på när man bygger upp ett samhälle?”
Kortfattat går Minecraft ut på att man har fyrkantiga block av olika typer som byggs ihop, lite som legobitar eller klossar. Man spelar i en framslumpad värld som består av olika typer av natur (som öken, berg, gräs, vatten).

Demokrati
Eleverna får via spelet Democrazy3 lära sig demokratiska processer. Eleverna väljer land och spelar detta lands regering. Man fattar beslut i olika frågor och får kontinuerligt veta hur landet väljare reagerar på de beslut man fattar. Man får också veta hur ekonomin påverkas. Läraren kan eventuellt välja att instruera grupperna till att tex vara mer eller mindre konservativa eller radikala i sitt agerande. Arbetet ger förståelse för hur politik påverkar samhället och hur olika indikatorer påverkar andra indikatorer.

Bygga en civilisation
Som förberedelse inför arbetet får eleverna föreläsningar om olika länders historia.
Med hjälp av spelet Civilization får eleverna sedan bygga sin egen civililisation. De väljer bland ett antal folkslag, hälften europeer, hälften urbefolkningar. Sedan får de bygga upp sina egna scenarier från bronsålder till rymdålder. Under spelets gång förs loggbok. Alla elever delar med sig av sitt arbete i en gemensam blogg och man kan jämföra sina länders historia med varandra och med den faktiska utvecklingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar