tisdag 29 april 2014

MIK-rummet

 - ny sajt om medveten medieanvändning
I dag formas vår bild av världen till stor del av det vi ser och hör i sociala medier. Vi publicerar även själva och bidrar därmed till informationsflödet.

Statens medieråd har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem mot skadlig mediepåverkan. MIK är en förkortning av Medie- och informationskunnighet och handlar om att göra rösten hörd, värdera information kritiskt och att självständigt hantera situationer som kan uppstå på nätet.

 Mik-rummet är framtaget i samarbete med UR, Svensk Biblioteksförening och Konsumentverket. Här finns sektionerna
  • mediers roll i samhället
  • finna, analysera och kritiskt värdera
  • kommunicera och skapa
med bl a faktatexter, reflektionsfrågor och lektionstips.

Besök MIK-rummet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar