tisdag 6 maj 2014

Unos uno

Forskningssatsningen Unos Uno som pågått sedan 2011 är nu avslutad. Elva huvudmän och SKL har tillsammans bekostat denna forskning om digitaliseringen i skolan. Unos Uno har studerat hur skolorna arbetar med att nå målen och identifierat möjligheter och utmaningar som elevdatorerna ger och hur det i sin tur påverkar undervisningen och lärandet.

Man har i forskningsstudien belyst olika perspektiv, tex hur införandet av datorer påverkar elevers utveckling och lärande, hur pedagogers roll och arbetssätt påverkas, på vilket sätt skolledningen styr arbetet och hur samverkan mellan skola och hem fungerar. Syftet har varit att lära och sprida erfarenheter.

Deltagande huvudmän i Unos Uno är Nacka, Köping, Falkenberg, Botkyrka, Västerås, Täby, Pysslingen, Malmö, Helsingborg, Sollentuna och Lysekil. Forskningen har genomförts av forskare vid Örebro Universitet.

Årsrapporten för 2013 (projektets slutrapport) samt tidigare rapporter kan laddas ner via länken nedan. Du behöver logga in på google för att nå rapporterna.

LÄNK: https://drive.google.com/?authuser=0#folders/0B6VB3LMJPe-HdmRBcFMyeFRhREU

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar