onsdag 13 mars 2013

Hjärnforskning och lärande


”Så vill hjärnforskarna förändra skolan”. Det är rubriken på en artikel på DN.se där man kan ta del av hjärnforskares tips för att förbättra elevers inlärning. Forskarna menar att man bör ha många små tester, minska stress och öka den fysiska aktiviteten.

Intressant läsning är också Nobelpristagaren Carl Wiemans undersökning med 550 fysikstuderande collegestudenter. Studenterna delades in i två grupper och den ena gruppen undervisades på klassiskt vis av några av universitetets mest erfarna och uppskattade lärare. Lärarna höll katederundervisning med Powerpointpresentationer och experimentdemonstrationer. Den andra gruppen hade två forskare som lärare. I den gruppen använde forskarna en variant av ”flippat klassrum”.

Några dagar senare fick samtliga elever göra ett prov. Resultaten fördelade sig så här:

http://www.sciencemag.org/content/332/6031/862.full?ijkey=GMW4zTHNMM1Tc&keytype=ref&siteid=sci#T1

Eleverna som fått den klassiska undervisningen klarade 41% av frågorna medan experimentgruppen klarade 74%.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar