torsdag 24 januari 2013

IFous-träff 2 om entreprenöriellt lärande

På Uppsala slott 22-23 januari hölls den andra träffen i ett forsknings- och fortbildningsprojekt om entreprenöriellt lärande.

Projektet drivs av iFous i samverkan med Umeå universitet. Lapplands Gymnasium deltar med rektorer och lärare från samtliga fyra skolor.

Tomas Kroksmark föreläser i rikssalen på Uppsala slott under iFous-träffen om entreprenöriellt lärande.

Tanken med projektet är att de deltagande skolorna ska utveckla entreprenöriella förhållningssätt och metoder i undervisningen. På träffen i Uppsala pratade PG Hallberg och Åsa Falk-Lundkvist om motivationens väsen och gott medarbetarskap. Professor Tomas Kroksmark berättade om ett utvecklingsprojekt på en F-9-skola i Jönköpings kommun där lärare forskar kring sin egen skola och undervisning.

Inom projektet kommer ett antal av de deltagande skolorna att bli föremål för studier kring hur entreprenöriellt lärande fungerar i praktiken. Projektet är treårigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar