fredag 7 december 2012

Läxa eller inte läxa?

Apropå den senaste tidens diskussion om RUT-avdrag för läxhjälp i hemmet innehåller senaste numret av Magasin 360 en artikel där Annelie Drewsen ifrågasätter läxornas roll i skolan.

Bland annat intervjuas läraren Hanna Stehagen som berättar att användandet av digitala läromedel och sociala medier i språkundervisningen gjorde att hon helt slutade dela ut läxor.
Illustration från Magasin 360:s artikel om läxor. Illustratör Andreas Olofsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar